Pravidlá sútaže

Pravidlá sútaže

PRAVIDLÁ SÚTAŽE

1. Súťaž organizuje spoločnosť QALT s.r.o., Južná trieda 64, 040 01 Košice, Slovensko, qalt@qalt.sk

2. Súťaž trvá od 20.11.2020 do 22.11.2020 do 23:59. Výhercu vyhlásime 23.12.2020

3. Zapojiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá má facebookový profil. Zapojiť sa nemôžu skupiny, ani stránky na Facebooku.

4. Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto pridá komentár k nášmu príspevku vo forme textu.

5. Vylúčené zo súťaže sú skupiny, stránky, firmy a značky.

6. Cena v súťaži je len jedna. Je ňou Auto Škoda na víkend podľa vlastného výberu.

7. Celková hodnota ceny je nešpecifikovaná, keďže je to auto podľa vlastného výberu.

8. Podmienkou pre získanie výhry je komentár vo forme textovej odpovede.

9. Výherca bude vybraný na základe usporiadateľa, ktorý vyberie jeden náhodný komentár.

10. Výherný komentár bude pridaná/ý na našu FB stránku QALT s.r.o a výherca bude vyzvaný aby nás kontaktoval prostredníctvom správy na facebooku pre overenie, či v skutočnosti jednáme s pravým výhercom.

11. Po skontaktovaní sa s výhercom bude výhra po dohodnutí termínu poskytnutá výhercovi.

12. Výherca stráca nárok na výhru ak nás do 15tich pracovných dní nekontaktuje prostredníctvom správy na Facebooku.

13. Súťaž môže byť predčasne ukončená alebo zrušená.

14. Ochrana osobných údajov- osobné údaje sa počas priebehu súťaže od súťažiacich nevyžadujú. Na konci súťaže bude vybraný jeden výherca, ktorý bude prostredníctvom postu s jeho výherným komentárom vyzvaný, aby nás prostredníctvom správy na facebooku kontaktoval.

15. Spoločnosť Facebook voči výhercovi nemá žiadne záväzky.

16. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

17. Do súťaže sa môžu zapojiť iba obyvatelia Slovenskej republiky.